Osobennosti-issledovaniy-komponentov-okruzhayushhey-sredy-v-Arktike