Osobennosti-provedeniya-polevykh-i-laboratornykh-rabot-pri-obsledovanii-poligonov-tverdykh-kommunalnykh-otkhodov.-Na-primere-poligonov-Moskovskoy-oblasti